Podstawowe Konfiguracje

Nasz sytem ACPARK daje wiele możliwości konfigruacji, obok 4 najczęstrze z nich. Kliknij w poszczególną nazwę aby dowiedzieć się więcej.

Wariant samoobsługowy automatyczny z kasą płatniczą

(podstawowe urządzenia systemu parkingowego)

Moduł wjazdowy 

Automat wjazdowy biletowy dystrybutor biletów z kodem kreskowym (bileterka) ABT

Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ

Szlaban automatyczny ASZ

Pętle indukcyjne z detektorem pętli APD

Tablica informacyjna (LED) wyświetlająca napisy o zajętości parkingu ATZ

Moduł kasowy 

Automat kasowy płatniczy samoobsługowy do pobierania opłat za parkowanie kasa automatyczna AKM lub AKB

 

Ręczna kasa komputerowa ze skanerem ręcznym do pobierania opłat przez obsługę parkingu AKR

Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli systemu parkingowego ACC

Moduł wyjazdowy 

Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ

Szlaban automatyczny ASZ

Pętle indukcyjne z detektorami pętli APD

Wariant z pobieraniem opłat w punkcie obsługi parkingu lub recepcji hotelu

(podstawowe urządzenia systemu parkingowego)

Moduł wjazdowy 

Automat wjazdowy biletowy dystrybutor biletów z kodem kreskowym (bileterka) ABT

Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ

Szlaban automatyczny ASZ

Pętle indukcyjne z detektorem pętli APD

Tablica informacyjna (LED) wyświetlająca napisy o zajętości parkingu ATZ

Moduł kasowy 

Ręczna kasa komputerowa ze skanerem ręcznym do pobierania opłat przez obsługę parkingu AKR

Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli systemu parkingowego ACC

Moduł wyjazdowy 

Automat wyjazdowy skanujący opłacone papierowe bilety z nadrukowanym kodem kreskowym skaner ASK

Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ

Szlaban automatyczny ASZ

Pętle indukcyjne z detektorami pętli APD

Wariant z pobieraniem opłat przez pracownika  bezpośrednio przed wyjazdem z parkingu

(podstawowe urządzenia systemu parkingowego)

Moduł wjazdowy 

Automat wjazdowy biletowy dystrybutor biletów z kodem kreskowym (bileterka) ABT

Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ

Szlaban automatyczny ASZ

Pętle indukcyjne z detektorem pętli APD

Tablica informacyjna (LED) wyświetlająca napisy o zajętości parkingu ATZ

Moduł wyjazdowy 

Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli wjazdu ACC

Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ

Szlaban automatyczny ASZ

Pętle indukcyjne z detektorami pętli APD

Wariant tylko dla abonamentów

(podstawowe urządzenia systemu parkingowego)

Moduł wjazdowy 

 

Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ

Szlaban automatyczny ASZ

Pętle indukcyjne z detektorem pętli APD

Moduł wyjazdowy 

Ręczna kasa komputerowa do pobierania opłat przez obsługę parkingu ze skanerem ręcznym AKR

Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli systemu parkingowego ACC

Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ

Szlaban automatyczny ASZ

Pętle indukcyjne z detektorami pętli APD