+ 48 22 864 60 80 biuro@jatron.pl
=

ogólne informacje

=

opis działania

=

podstawowe konfiguracje

WARIANT SAMOOBSŁUGOWY AUTOMATYCZNY Z KASĄ PŁATNICZĄ

WARIANT Z POBIERANIEM OPŁAT W PUNKCIE OBSŁUGI PARKINGU LUB RECEPCJI HOTELU

WARIANT Z POBIERANIEM OPŁAT PRZEZ PRACOWNIKA  BEZPOŚREDNIO PRZED WYJAZDEM Z PARKINGU

WARIANT TYLKO DLA ABONAMENTÓW

Podstawowe Konfiguracje

Nasz system parkingowy ACPARK daje wiele możliwości konfiguracji, obok 4 najczęstsze z nich. Kliknij w poszczególną ikonę, aby dowiedzieć się więcej.

WARIANT SAMOOBSŁUGOWY AUTOMATYCZNY Z KASĄ PŁATNICZĄ

(podstawowe urządzenia systemu parkingowego)

Moduł wjazdowy 

 • Terminal wjazdowy ABT (bileterka)
  • dystrybutor biletów z kodem kreskowym
  • abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ
 • Szlaban automatyczny ASZ
 • Pętle indukcyjne z detektorem pętli APD
 • Tablica informacyjna (LED) wyświetlająca napisy o zajętości parkingu ATZ
wjazd na parking szlaban

Moduł kasowy 

 • Kasa automatyczna AKM lub AKB – automat kasowy płatniczy samoobsługowy do pobierania opłat za parkowanie
 • Kasa ręczna komputerowa AKR ze skanerem ręcznym do pobierania opłat przez obsługę parkingu
 • Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli systemu parkingowego ACC
opłata kasa automatyczna
opłata kasa ręczna

Moduł wyjazdowy 

 • Terminal wyjazdowy ASK
  • Czytnik biletów z kodem kreskowym
  • Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ
 • Szlaban automatyczny ASZ
 • Pętle indukcyjne z detektorami pętli APD
Parking wyjazd Szlaban

WARIANT Z POBIERANIEM OPŁAT W PUNKCIE OBSŁUGI PARKINGU LUB RECEPCJI HOTELU

(podstawowe urządzenia systemu parkingowego)

Moduł wjazdowy 

 • Terminal wjazdowy ABT lub ABTC (bileterka)
  • dystrybutor biletów z kodem kreskowym
  • abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ
  • czytnik biletów z kodem kreskowych (tylko ABTC)
 • Szlaban automatyczny ASZ
 • Pętle indukcyjne z detektorem pętli APD
 • Tablica informacyjna (LED) wyświetlająca napisy o zajętości parkingu ATZ
wjazd na parking

Moduł kasowy 

 • Kasa ręczna komputerowa AKR ze skanerem ręcznym do pobierania opłat przez obsługę parkingu
 • Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli systemu parkingowego ACC
 • Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli systemu parkingowego ACC
opłata kasa ręczna

Moduł wyjazdowy 

 • Terminal wyjazdowy ASK
  • Czytnik biletów z kodem kreskowym
  • Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ
 • Szlaban automatyczny ASZ
 • Pętle indukcyjne z detektorami pętli APD
szlaban wyjazd

WARIANT Z POBIERANIEM OPŁAT PRZEZ PRACOWNIKA  BEZPOŚREDNIO PRZED WYJAZDEM Z PARKINGU

(podstawowe urządzenia systemu parkingowego)

Moduł wjazdowy 

 • Terminal wjazdowy ABT (bileterka)
  • dystrybutor biletów z kodem kreskowym
  • abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ
 • Szlaban automatyczny ASZ
 • Pętle indukcyjne z detektorem pętli APD
 • Tablica informacyjna (LED) wyświetlająca napisy o zajętości parkingu ATZ
szlaban wjazdowy parkingowy

Moduł wyjazdowy 

 • Kasa ręczna komputerowa AKR ze skanerem ręcznym do pobierania opłat przez obsługę parkingu
 • Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli wjazdu ACC
 • Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ
 • Szlaban automatyczny ASZ
 • Pętle indukcyjne z detektorami pętli APD
wjazd szlaban budka

WARIANT TYLKO DLA ABONAMENTÓW

(podstawowe urządzenia systemu parkingowego)

Moduł wjazdowy 

 • Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ
 • Szlaban automatyczny ASZ
 • Pętle indukcyjne z detektorem pętli APD
szlaban i terminal wjazdowy
 • Moduł wyjazdowy 

  • Kasa ręczna komputerowa AKR ze skanerem ręcznym do pobierania opłat przez obsługę parkingu
  • Program do zarządzania, konfiguracji i kontroli systemu parkingowego ACC
  • Abonamentowy czytnik kart zbliżeniowych ACZ
  • Szlaban automatyczny ASZ
  • Pętle indukcyjne z detektorami pętli APD
czytnik i szlaban